Privatpersoner-ikon

Privatpersoner

Udover vores ydelser, som er rettet mod virksomheder, tilbyder vi også en uvildig gennemgang af din privatøkonomi for at du kan få så optimale forhold og vilkår i din privatøkonomi som muligt.

Vor økonomioptimering for private består af en gennemgang og analyse af følgende områder:

  • Formuesammensætning

  • Finansieringssammensætning og omkostninger

  • Omkostningsoptimering

  • Skattemæssige fradrag

  • Skatteoptimering

Denne gennemgang resulterer ofte i både besparelser og merindtjening for vores private kunder.

Kontakt os, for at høre mere om dine muligheder for at optimere din privatøkonomi

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Personligt drevne virksomheder og interessentskaber

Ejendoms- og selskabsadministration

Iværksætterrådgivning

Privatpersoner