Historie

Agerbo Gruppen blev etableret i år 2009 af Flemming Agerbo. Siden da er vi blevet mange virksomheders foretrukne samarbejdspartner inden for økonomi og strategi. Vore kunder er mindre og mellemstore industri- og handelsvirksomheder i Midt- og Vestjylland. Vi har kunder fra stort set alle brancher. Især har vi mange kunder fra byggeindustrien.

Vi har solid og mangeårig erfaring med revisionsbranchen, herunder som underviser og foredragsholder hos revisor sammenslutninger, fra den finansielle sektor samt fra internationale produktionsvirksomheder. Vi har også erfaring med bestyrelsesarbejde og bestyrelsesposter

En stærk økonomisk partner

Vi behandler alle oplysninger, der er givet af - eller om - vores kunder med fortrolighed. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Desuden efterlever vi naturligvis reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden m.v. i relation til børsnoterede værdipapirer og selskaber.

Vi har desuden et sikkerhedssystem, som sikrer mod uvedkommende adgang til kundeoplysninger, dokumenter m.v. Sikkerhedssystemet omfatter foruden fysisk sikkerhed i form af pengeskab, alarm- og brandsystemer også sikkerhed mod indtrængen i revisionsfirmaets it-system.

Maal-ikon

Mål

At yde nærværende og målrettet kvalitetsrådgivning til konkurrencedygtige priser, der er tilpasset den enkeltes behov

Vision-ikon

Vision

At effektivisere beslutningsprocessen for virksomhedsledere og ejere

Mision-ikon

Mission

At tilføre værdiskabende rådgivning igennem tæt og professionelt samarbejde med virksomhedens ledere og ejere

Fokus på præcision, struktur, gennemskuelighed, overblik og dialog