Ejendoms-ikon

Ejendoms- og selskabsadministration

Vi beskæftiger os med alt indenfor:

 • Ajourføring af ejendoms- og lejerkartotek

 • Opkrævning og kontrol af huslejebetalinger

 • Rykning og overdragelse til inkasso

 • Administration af afdragsordninger og frivilligt forlig

 • Huslejeregulering og varsling

 • Kontakt til lejere og/eller dennes repræsentant

 • Behandling af lejers opsigelse og fraflytning

 • Betaling af driftsomkostninger

 • Ajourføring af finanssystem

 • Finansbogføring

 • Arkivering

 • Opgørelse og afregning af moms

 • Forbrugsregnskab

 • Regnskabsudarbejdelse og rapportering

 • Budgetudarbejdelse

 • Likviditetsstyring

 • Økonomisk overvågning

 • Kontakt til offentlige myndigheder

 • Moms og afgifter

 • Løn- og personaleadministration

 • Strategiudvikling

 • Kommunikation og rapportering til kommanditister

 • Kommunikation og rapportering til långivere

 • Finansieringsrådgivning og refinansieringsoplæg

 • Bestyrelsens sparringspartner

Vores mål er at yde nærværende og målrettet kvalitets- rådgivning til konkurrencedygtige priser

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Personligt drevne virksomheder og interessentskaber

Ejendoms- og selskabsadministration

Iværksætterrådgivning

Privatpersoner