Priser

Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter den tid, vi bruger på opgaven. Når vi får opgaven, udarbejder vi gerne en skriftlig opgavebekræftelse, der indeholder nærmere oplysninger om arbejdets forventede omfang, pris, tidsplan m.m. Hvis opgaven viser sig at være mere kompleks, tage længere tid eller være forbundet med mere ansvar end oprindeligt antaget, vil honoraret dog kunne blive større end det anvendte timeforbrug. Honoraret er eksklusiv moms.

Opgaver afregnes normalt a conto ved måneds- eller kvartalsudgang. Udlæg til dækning af gebyrer, afgifter m.v. vil blive opkrævet individuelt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage. Kontakt os for at få et tilbud på netop din opgave.

Opgavens ophør

Når opgaven afsluttes, arkiverer vi dokumenter, arbejdspapirer m.v. i minimum 5 år. Vi tilbageleverer originale dokumenter, når sagen er afsluttet.

Forsikring

Vi har en professionel revisoransvarsforsikring i et internationalt anerkendt forsikringsselskab. Det betyder, at hvis vi mod forventning laver en rådgivningsfejl, som påfører dig et tab, vil du altid være sikker på at få dit tab dækket af vores forsikring.