Aktie-Anpartselskaber-ikon

Aktie- og anpartsselskaber

Vi løser opgaver indenfor bl.a. følgende områder:

 • Finansbogføring og afstemning

 • Regnskabsudarbejdelse og -rapportering,
  både internt og eksternt

 • Budgetudarbejdelse, -opfølgning og -rapportering

 • Regnskabsrådgivning og revision

 • Likviditetsstyring og økonomisk overvågning

 • Optimering af processer og forretningsgange

 • Lean

 • Styring via nøgletal (KPI/PPI) og effektmåling

 • Skatterådgivning og optimering

 • Skatteberegning og selvangivelser

 • Ledelsesrådgivning og ledelsesrapportering

 • Beregninger og kalkulationer

 • Bestyrelsesarbejde

 • Børsinformation og rapportering

 • Cost-analyser og indtjeningsoptimering

 • Implementering af medarbejderaktier og
  medarbejderobligationer

 • Uddannelse af medarbejdere i økonomifunktioner

 • Lagerstyring og optimering af processer omkring varelager

 • Moms og afgifter

 • Strategiudvikling

 • Kapitalstruktur

 • Rentabilitetsanalyser

Hos os tæller succes for vore kundens virksomhed alt

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Personligt drevne virksomheder og interessentskaber

Ejendoms- og selskabsadministration

Iværksætterrådgivning

Privatpersoner