Ivaerksaetterraadgivning-ikon

Iværksætterrådgivning

Etablering af nye virksomheder er et af vores specialer. Vi kender mulighederne og faldgruberne, når man skal starte egen virksomhed, uanset om det er fra bunden eller ved overtagelse af en eksisterende virksomhed.

Vi ved, hvor vigtigt det er for en iværksætters videre succes og overlevelseschancer, at der skabes det helt rigtige økonomiske og kommercielle fundament allerede i den spæde start. Vores mange års erfaring gør, at vi både har et højt teoretisk niveau og en stor praktisk erfaring med, hvad der virker.


Vores rådgivningspakke er gratis og indeholder følgende:

  • Indledende og orienterende møde

  • Vurdering af idegrundlag og afsætningsmuligheder

  • Vurdering af økonomisk rentabilitet og kapitalbehov

Rådgivningen vil herefter være efter vores sædvanlige takster. Vi har dog stor forståelse for, at man som iværksætter sjældent har et stort budget til rådighed. Derfor tilstræber vi at give alle iværksættere en fast pris eller et overslag, inden vi påbegynder det videre arbejde. Så kender du omkostningen, og du kan tage højde for det i dit opstartsbudget.

Vi er desuden tilknyttet erhvervscenteret Videnpark Trekantområdet som faste rådgivere af værksættere. Det har givet os stor erfaring inden for netop dette område.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, når du starter virksomhed

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Personligt drevne virksomheder og interessentskaber

Ejendoms- og selskabsadministration

Iværksætterrådgivning

Privatpersoner